Spanduiker Hoogkarspel

Het project:

Voor het bouw- en woonrijp maken van het nieuwbouwplan Reigerborg V in de Gemeente Drechterland zijn vier vaarduikers geleverd, welke zijn uitgevoerd als spanduiker. De keuze hiervoor is gemaakt, omdat met dit bouwsysteem de duikers niet traditioneel gefundeerd hoeven te worden. Via geotechnische- en constructieberekeningen is dit aangetoond en omdat, in dit geval, Van der Linden Beton in een vroeg stadium bij de uitwerking betrokken is, zijn deze duikers rechtstreeks aan de gemeente geleverd en ter beschikking gesteld aan de uitvoerende aannemer.