Koppelduikers

Koppelduiker laten aanleggen door Van der Linden Beton

Indien de ondergrond minder draagkrachtig is, of er bestaat een kans dat de duiker axiaal wordt belast, dan kan de duiker in de lengterichting gekoppeld worden. De duiker wordt hierbij minimaal op de vier hoekpunten voorgespannen of gefixeerd. De grootte van de voorspanning is afhankelijk van de te verwachten belasting. Voor de afdichting tussen de voegen wordt gebruik gemaakt van een rubberprofiel gelijk aan een standaard mof-spie duiker. In de basis onderscheiden wij twee soorten koppelprincipes met elk hun eigen specifieke eigenschappen;

Permanent koppelen (spankoppelduikers)


Na plaatsing van de elementen wordt voorspanstaal door de spankanalen ingevoerd. Vervolgens wordt, volgens een vooraf opgesteld spanprotocol, de duiker nagespannen. Aansluitend worden de voorspanstrengen op lengte afgeslepen en beschermd tegen corrosie. Dit proces is voorspannen zonder aanhechting (VZA).

Semi-permanent koppelen (schroefkoppelduikers)

Na plaatsing worden op de vier hoekpunten GEWI-koppelstangen ingevoerd. Deze koppelstangen worden onderling verbonden tot één geheel en aansluitend middels opsluitmoeren op spanning gezet. Door toepassing van deze semi-permanente koppeling zijn de elementen geborgd tegen axiale verplaatsing en is het mogelijk om de duiker in een later stadium te verkorten of te verlengen zonder dat de gehele voorspanning vervangen dient te worden. Een variant op deze GEWI-staven zijn twee tot vier koppelplaten die op de voeg gemonteerd worden middels een schroefverbinding. Hierdoor is elke voeg gefixeerd maar kan indien gewenst de duiker ook weer ingekort of verlengd worden zonder dat de koppeling van de andere delen verloren gaat.