Ecoduikers

Ecoduiker laten plaatsen door Van der Linden Beton

Voor het verbinden van twee ecologische zones, die gescheiden worden door (spoor)wegen of ander obstakels, worden ecoduikers toegepast. Ecoduikers zijn koppelduikers, spanduikers of gewone mof-spieduikers die worden voorzien van één of twee looprichels voor klein wild. De looprichels worden voorzien van een kleine laag natuurlijke begroeiing en gaan hierdoor op in de natuurlijke omgeving. De taludstukken van deze ecoduikers zijn voorzien van een in- en uittrede voor het klein wild.