Hangduikers

Hangduiker laten plaatsen door Van der Linden Beton

Hangduikers worden toegepast in situaties waarbij de grondwaterstand, om bijvoorbeeld milieuredenen of in verband met omliggende bebouwing, niet verlaagd mag worden. De duikerelementen, voorzien van oplegoren, worden op een paalfundering met langskespen opgelegd. De voegverbinding is veelal een rubberen glijafdichting, met of zonder voorspanning, maar ook andere toepassingen zijn mogelijk.