Kwaliteit en certificaten

Iso

Onze bedrijfsprocessen worden aantoonbaar beheerst hetgeen resulteert in een structurele bijdrage aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Als u voor Van der Linden Beton bv kiest bent u ervan gegarandeerd dat de elementen geproduceerd worden onder het ISO 9001 kwaliteitssysteem.

KOMO

Naast de beheersing van onze bedrijfsprocessen is de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct ook door meerdere onafhankelijke instanties gecontroleerd en vastgelegd. Dit heeft geresulteerd dat de producten o.a. onder KOMO-certificaat geleverd worden. Hiermee wordt een discussie over de uiteindelijke kwaliteit voorkomen.

Veiligheid

Een derde belangrijke pijler van onze bedrijfsvoering is veiligheid en gezondheid. Veilig werken binnen onze eigen productieomgeving maar ook op de bouwlocatie gaat bij ons verder dan de wettelijke regelgeving. Door het verstrekken van goede instructies, de benodigde hulpmiddelen en aanvullende trainingen wordt een 0-ongevallen niveau nagestreefd. Naast de vastgelegde bedrijfsprocessen, de kwaliteitsnormen en het veiligheidsbeleid worden de doelstellingen in het bijzonder
gerealiseerd door onze gedreven en professionele medewerkers.

CSC Gold

Het keurmerk CSC (Concrete Sustainability Council) garandeert de duurzame productie van beton. Het CSC-certificaat biedt u als opdrachtgever zekerheid over een duurzame, verantwoorde herkomst van gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid. Het CSC-keurmerk heeft een internationale status. Keurmerkhouders mogen het keurmerk CSC alleen voeren, als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid.

Maatschappelijke betrokkenheid

Van der Linden Beton bv ondersteunt en sponsort al jaren op verschillende manieren diverse initiatieven, goede doelen en opleidingen. Daarnaast is de verbruikte stroom groen en zijn alle afvalstromen gescheiden

C02 Reductie en Milieu

Met betrekking tot de milieubelasting is de totale bedrijfsvoering er op gericht dit tot een minimum te beperken. Dit loopt van het ontwerpen van duurzame oplossingen tot het scheiden van de afvalstromen, het toepassen van de minst milieubelastende materialen en het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen. CO2-reductie heeft bij Van der Linden Beton bv een hoge prioriteit. Onze doelstellingen en ons beleid zijn geformuleerd en gepubliceerd.

Verklaringen