Tunnel Stappengoor Tilburg

Het project:

Om de bereikbaarheid van de wijk Stappengoor te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten is een tunnel gerealiseerd onder de ringweg Zuid in de gemeente Tilburg. De tunnel is geëngineerd met een extra breedte i.v.m. de te verwachten Speed Pedelec’s en de veiligheidsdoelstelling,
waardoor de vloerbreedte van de tunnel maar liefst 7000 mm is. Om aan de duurzaamheidsambities van de gemeente tegemoet te komen is een speciale
voegafdichting ontwikkeld, waardoor het gesloten deel van de tunnel demontabel is. Indien de ringweg verlegd wordt of de onderdoorgang niet meer benodigd zou zijn, kunnen de gesloten delen van de tunnel geheel gedemonteerd worden en eventueel op een andere locatie weer samengesteld worden, zonder dat er delen gesloopt en/of verloren beschouwd moeten worden.