Tunnel Nieuwegein

Het project:

Onder de waterliniedok in Nieuwegein (weg naar de Beatrixsluis) is in een weekend een prefab tunnel gerealiseerd bestaande uit 23 mof-spie tunnelelementen. De tunnel moet het fietsgebruik naar en op het industrieterrein Het Klooster stimuleren. In samenspraak met de aannemer is uit dit vrije vraagstuk een ontwerp gemaakt, welke realiseerbaar was binnen de beschikbare tijd in de gestelde wegstremming. Van begin tot eind is slechts 16 uur benodigd geweest, voordat de
aannemer weer kon starten met het aanvullen rondom de tunnel.