Putten Oude Weer

Op verzoek van de aannemer heeft van der Linden Beton bv voor de bouw van een nieuw gemaal met uitstroomvoorziening te Gasselternijveen een prefab variant gerealiseerd, anders dan het waterschap Hunze en Aa’s had voorgeschreven in het bestek.
Door het toepassen van deze variant is een aanzienlijke tijdswinst behaald tijdens de uitvoering.
Gezien de afmeting is het gemaal uit twee delen opgebouwd, de uitstroomconstructie is wel als één geheel uitgevoerd. De verbinding tussen de twee delen is gerealiseerd door middel van natte knopen in de vloer en een gietvoeg in de wanden.


Contact met een van onze adviseurs