Langduiker Engelgaarde

Voor de aanleg van een waterberging in het beheersgebied van Waterschap Reest en Wieden heeft Van der Linden Beton bv diverse duikers en een brugverbreding geleverd. De duikers zijn uitgevoerd volgens het langduikerprincipe waarbij de duiker uit één of meerdere elementen bestaat. In geval van meerdere delen is de verbinding gerealiseerd door middel van een natte knoop.  Op voorhand is de constructie zodanig uitgevoerd zodat de stuw in zijn geheel gemonteerd kan worden. Bij de keuze voor deze uitvoering is de snelle bouwtijd doorslaggevend geweest.


Contact met een van onze adviseurs