Hangduikers Nootdorp

In de gemeente Nootdorp zijn meerdere duikers, waaronder hangduikers, door Van der Linden Beton bv geleverd. Op basis van de verstrekte gegevens kon worden volstaan met een rubberen afdichtingsprofiel in combinatie met een mortelvoeg in het dek. Nadat door de aannemer de bouwkuip en de sloof gerealiseerd was, hebben onze eigen monteurs de hangduiker in één dag verlegd en gemorteld. Na het uitharden van de voegen is de duikerconstructie volgens een vooraf vastgesteld protocol op spanning gezet.


Contact met een van onze adviseurs