Ecoduiker Roermond

In opdracht van een grote aannemer is een 34 meter lange ecoduiker aan de Sint Wirosingel te Roermond geleverd. Deze ecoduiker heeft een inwendige afmeting van
200 x 100 cm en is voorzien van één wildrichel. In het voortraject zijn een aantal voorstellen gedaan aan de gemeente Roermond betreffende de vormgeving van de wildrichel in combinatie met het natte/droge deel van de duiker. Nadat het definitief ontwerp overeengekomen was, is de duiker binnen korte tijd geproduceerd. In verband met de doorgang van het verkeer is de ecoduiker c.q. faunapassage in twee fases gerealiseerd.


Contact met een van onze adviseurs