Dubbelkanaalduiker Schinnen

In Schinnen heeft Van der Linden Beton bv een bergingsbassin gerealiseerd bestaande uit dubbelkanaalselementen. Door toepassing van deze elementen, in plaats van twee naast elkaar liggende enkelkanaalselementen, is de uitvoeringsduur aanzienlijk beperkt. Het bergingsbassin is verder samengesteld uit een prefab verdiepte pompput en een prefab overstortput. In de tussenwand is op twee plaatsen een doorstap-opening gemaakt zodat de beheerder tijdens inspectie beide spoelstraten kan bereiken zonder het bassin te verlaten. Het totale bassin is gerealiseerd in één (!) werkdag.


Contact met een van onze adviseurs