Dubbelkanaalduiker Groede

In opdracht van een aannemer zijn voor het waterschap in Zeeland twee dubbelkanaalduikers gerealiseerd. In samenspraak met de aannemer is een alternatief plan bij het waterschap ingediend om twee direct naast elkaar gelegen duikers “te vangen” in één dubbelkanaalprofiel met een afmeting van 625 x 250 cm. Door dit profiel wordt een strak uiterlijk verkregen, kunnen de kanalen onderling niet gaan werken en kan de aannemer volstaan met het verleggen van slechts één groot profiel in plaats van twee losse kanalen naast elkaar. Conform de vraagspecificatie zijn de duikers uitgevoerd als koppelduiker.


Contact met een van onze adviseurs