Privacyverklaring

Privacyverklaring Van der Linden Beton


Van der Linden Beton B.V. (KvK 16088318), hierna: ‘Van der Linden Beton’

Van den Wijghaertstraat 24
5263 AP Vught
T: 073 – 6241482
E: info@lindenbeton.nl

www.lindenbeton.nl

Contactpersoon: Ingeborg van der Linden

Algemeen

Van der Linden Beton houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Ook vertellen wij u welke rechten u heeft. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen via info@lindenbeton.nl.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Van der Linden Beton, dan kan dat telefonisch of per e-mail. Op onze website staan onze contactgegevens vermeld. Wij noteren daarbij uw naam, emailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen voor de afhandeling van uw vraag of verzoek. Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening.

Dienstverlening

Van der Linden Beton is uw leverancier in betonnen producten in de grond-, weg- en waterbouw sector in de Benelux. In dit kader hebben wij contact met contactpersonen van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers of andere belanghebbende partijen. Wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld door middel van het afgeven van een visitekaartje, als u een offerte heeft aangevraagd, als u klant bij ons bent (geworden) of als we op een andere manier een zakelijke connectie zijn aangegaan.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens:

  • Om contact op te nemen per telefoon of email in verband met offertes, betalingen, acquisitie of algemeen klantcontact;
  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, zoals -maar niet uitsluitend- een koopovereenkomst of overeenkomst van opdracht;
  • Voor aflevering van goederen en/ of diensten (na opdracht);
  • Voor afhandeling van betaling via facturering.

Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is in verband met een wettelijke plicht of zolang nodig is voor onze dienstverlening.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van der Linden Beton gebruikt voor haar website functionele en analytische cookies, maar geen trackingcookies. De cookies die wij gebruiken maken geen inbreuk op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd.

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Met analytische cookies leggen we het surfgedrag van bezoekers van onze website vast. We doen dit met behulp van Google Analytics. We hebben dit programma zo ingesteld dat er geen persoonsgegevens worden vastgelegd (IP-adressen worden geanonimiseerd). Het privacy beleid van Google Analytics vindt u hier.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Profilering en social media

We maken geen gebruik van advertentienetwerken, bouwen geen profielen op van bezoekers en maken geen gebruik van bijvoorbeeld Facebook pixels. Wel staan er op onze website verwijzingen (links) naar diverse social media. Als u hierop klikt, dan wordt u doorgestuurd naar de persoonlijke pagina’s van Van der Linden Beton op Facebook, Twitter en LinkedIn. De meeste social media kanalen houden zich aan het EU-US Privacy Shield. Om te zien wat deze kanalen met persoonsgegevens doen als u hun website bezoekt, kunt u  hier de privacyverklaring van FacebookTwitter en LinkedIn inzien. Van der Linden Beton heeft hier geen invloed op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van der Linden Beton verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Linden Beton blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Aanmelden bezoek beurzen

Als wij deelnemen aan een beurs, dan kunt u zich als bezoeker voor deze beurs aanmelden via een externe aanmeld-link op onze website. De organisator van het event registreert uw aanmelding. Van der Linden Beton ontvangt geen persoonsgegevens van de organisator. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van der Linden Beton neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van der Linden Beton neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@lindenbeton.nl

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren ofDaarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Linden Beton en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lindenbeton.nl.  Op basis van uw en onze belangen en onze wettelijke verplichtingen beoordelen wij vervolgens of wij in alle redelijkheid aan uw verzoek kunnen voldoen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van uw rechten, dan kunt u dat in de eerste plaats aan ons melden via info@lindenbeton.nl. Wij gaan graag met u in gesprek om tot een oplossing te komen. Natuurlijk heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.


Contact

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@lindenbeton.nl.

Van der Linden Beton B.V., september 2018.