Langduiker Engelgaarde

Het project:

Voor de aanleg van een waterberging in het beheersgebied van Waterschap Reest en Wieden zijn diverse duikers en een brugverbreding geleverd. De duikers zijn uitgevoerd volgens het langduikerprincipe, waarbij de duikers uit een of meerdere elementen bestaan. Tevens is de mogelijkheid aangebracht om de stuwconstructie in zijn geheel te monteren in de aangestorte stuwput. De verbinding bij de duiker uit meerdere delen wordt gemaakt d.m.v. een natte knoop. Bij de keuze voor deze uitvoering is de snelle bouwtijd doorslaggevend geweest.